№2 z Jakubem Ujejskim

№2 z Jakubem Ujejskim

Wywiad z Jakubem Ujejskim o tym, jak znalazł swój sposób na bycie produktywnym, został minimalistą i poczytnym blogerem. Artykuły o multitaskingu, niedawaniu się paraliżowi decyzyjnemu oraz zwiększaniu produktywności.